Sabtu, 20 Oktober 2012

Nota 1 : Tatabahasa

Penjodoh Bilangan:


  • Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.

  • Penjodoh bilangan digunakan untuk menentulkan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz, dan sebagainya. 

  • Penjodoh bilangan digunakan sebelum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan.

7 ulasan: